สร้าง UML diagrams สำหรับ graph และ module ใน Python ด้วย Pyreverse

มีโปรแกรม Python ตัวนึงที่อยากแนะนำให้ใช้กันในการวาด UML diagram ว่า class และ module ของเราเชื่อมกันยังไง

โปรแกรมตัวนั้นก็คือ Pyreverse ซึ่งอยู่ใน package ของ pylint ครับ วิธีการลงก็คือให้ลง Pylint ก่อน

pip install pylint

หลังจากเราลง pylint เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถใช้ Pyreverse ได้เลยครับ

วิธีใช้งาน ให้เข้าไปที่ folder ที่เราต้องการรันตัว Pyreverse และใช้ command ตามนี้

pyreverse [options] <packages>

Example

pyreverse -o png package_1 package_2 file_name.py

เราก็จะได้รูปภาพออกมาประมาณนี้ครับ สำหรับ classes.png และถ้าเราใส่ package หลายอันก็จะได้ packages.png อีกอันที่บอกเราว่า packages มันเชื่อมต่อกันยังไงบ้าง

หรือจะดู command เพิ่มเติมที่ Pyreverse สามารถรับได้โดยใช้

pyreverse --help